rns

Sastanak u Rafineriji nafte Sisak

23 August 2016, Komentari Comments Off on Sastanak u Rafineriji nafte Sisak

Održan sastanak predstavnika sindikata koji djeluju u Rafineriji nafte Sisak i direktora Butkovića. Na zahtjev sindikata, 19. kolovoza 2016. održan je sastanak predstavnika četiri […]


INAŠ Info br. 185

16 December 2015, Komentari Comments Off on INAŠ Info br. 185

U INA D.D. ZAPOČELO KOLEKTIVNO PREGOVARANJE Sindikati INAŠ, SING i EKN inicirali su početkom listopada ove godine početak kolektivnih pregovora za obnovu Kolektivnog ugovora […]


Rafinerija nafte Sisak

28 November 2013, Komentari Comments Off on Rafinerija nafte Sisak

Preraspodjela radnog vremena   U  Sektoru rafinerije nafte Sisak poslodavac je 9. 7. 2013. godine donio Odluku o preraspodjeli radnog vremena, koja je stupila […]