INAŠ Info br. 185

16 December 2015, Komentari Comments Off on INAŠ Info br. 185
U INA D.D.
ZAPOČELO KOLEKTIVNO PREGOVARANJE
Sindikati INAŠ, SING i EKN inicirali su početkom listopada ove godine
početak kolektivnih pregovora za obnovu Kolektivnog ugovora za INA d.d. i to na temelju Kolektivnog ugovora za INA d.d., Zakona o radu i Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata. Tim povodom je ovoga tjedna održan prvi sastanak pregovarackih odbora na kojemu smo razmijenili imenovanja članova pregovaračkih timova i punomoći za pregovore, dogovorili i potpisali pravila kolektivnog pregovaranja, a u sklopu toga dogovorili i dinamiku održavanja sastanaka jednom tjedno.
Kolektivni ugovor za INA d.d. vrijedi do 31. 12. 2015. godine, s produženom primjenom do potpisivanja novog, a najkasnije do 31. 3. 2016. godine.
INA MALOPRODAJNI SERVISI D.O.O.
Nastavno na Sporazum koji su u srpnju potpisali sindikati i Radničko vijece INA d.d., INA d.d. i INA MS, Uprava INE je polovinom  studenoga ove godine donijela odluku o  provedbi novog maloprodajnog modela INA  MS. Sukladno odluci, s danom 1. 2. 2016.  godine INA MS preuzet će upravljanje  benzinskih postaja INE. Iz toga se isključuje  60 BP koje su po prethodnim odlukama  poslodavca predane na upravljanje u PSUM  model. Uz ovaj Sporazum sindikati su  usuglasili i budući Kolektivni ugovor, s kojim  ste detaljno upoznati uz ponudu ugovora o  radu za MS prije individualnog odlučivanja, kroz sindikalna glasila i brošuru poslodavca.   Navedenim aktima dogovorena je sigurnost  zaposlenja, kontinuitet staža, šestomjesecno  obeštecenje razlike plaće, a Kolektivnim  ugovorom za INA MS materijalna i radna prava radnika. Iako smo Vas o istom već  obavijestili putem Inaš Infa, podsjećamo da  je radnik koji prijeđe na rad u MS obvezan  podnijeti zahtjev za obeštećenje u roku 90  dana od dana stupanja na rad u INA MS te  priložiti i presliku sklopljenog ugovora o radu  s INA MS. Obeštećenje u visini razlike  ugovorene osnovne bruto plaće u INA MS i  one ugovorene osnovne bruto plaće koju je  radnik imao u INI temeljem zadnjeg  sklopljenog ugovora o radu, uvećane za iznos  od 1.150,00 kn bruto i to za (pomnoženo) šest mjeseci, INA se obvezuje isplatiti u roku 30  dana od dana donošenja zahtjeva. Na isto  ćemo radnike koji prijeđu na rad u INA MS  iznova podsjetiti nakon 1. veljače 2016.  godine. U sljedecih desetak dana poslodavac ce distribuirati potpisane ugovore o
radu za INA MS prema radnicima koji su ponudu prihvatili.
Poslodavac je s Radnickim vijecem zapoceo postupak savjetovanja prije
donošenja odluke o utvrivanju kolektivnog viška radnika, a vezano uz radnike koji nisu prihvatili ponuene ugovore o radu za INA MS. Slijedom zakonske procedure, postupak savjetovanja mogao bi biti dovršen pocetkom veljace 2016. godine.

OSNOVAN PLAVI TIM  POTPISAN SPORAZUM O PRAVIMA RADNIKA

Uprava Ine donijela je odluku o osnivanju tvrtke Plavi tim d.o.o. (PT) u stopostotnom vlasništvu Ine, koja će djelovati kao uslužni informatički centar za INA Grupu i ostale klijente. PT je zapoceo s radom 1. prosinca 2015., a u tvrtku je prešlo 112 zaposlenika Sektora informatičkih servisa. Sindikati su, u skladu s Kolektivnim ugovorom, inicirali, a nakon niza sastanaka i dogovorili te potpisali Sporazum o pravima radnika koji prelaze na rad kod novog poslodavca u postupku ustupanja IT poslova. Sporazumom su od inicijalnog prijedloga poslodavca do postignutog dogovora sa sindikatima bitno unaprijeđena prava radnika te osigurana mogućnost prelaska svih radnika koji su trenutno obavljali te poslove, što sličniji uvjeti ugovora o radu koje su imali do sada, priznat im je kontinuitet staža kao i sva prava koja iz toga proizlaze.

ORGANIZACIJSKE PROMJENE U RAFINERIJI NAFTE SISAK
Sindikat INAŠ se oštro protivi  organizacijskim promjenama poslodavca u RNS kojim je naznačio višak od 72 radnika. Već duže vrijeme postoji problem  nedovoljnog broja proizvodnih radnika u  RNS, na što je INAŠ u više navrata upozoravao poslodavca, navodeći kako to  dovodi do ugrožavanja sigurnosti radnika i postrojenja. Kako bi se nedvojbeno utvrdile relevantne činjenice, nedavno smo podnijeli zahtjev za inspekcijski nadzor u RNS. Nakon provedenog nadzora kod poslodavca i na postrojenjima, obavili smo i dodatne razgovore s nadležnim inspektorima.  Vjerujemo da će službeno mišljenje  inspektorata biti na tragu našem mišljenju, a  uskoro ga ocekujemo i u pisanoj formi. Još jednom upozoravamo i na obvezu poslodavca da, sukladno zakonu, provede novu procjenu opasnosti radnih mjesta u RNS. Mišljenja smo da je u ovoj fazi nužno i kroz socijalni dijalog na svim razinama nastaviti borbu za svakog radnika. Tražimo da se provedu i dodatne analize potrebnog broja izvršitelja na pojedinim radnim mjestima te u njih uključi i nova procjena opasnosti.
Također, tražimo i edukacije radnika za stjecanje dodatnih znanja i siguran rad. To tražimo u cilju otvaranja mogućnosti preraspodjele radnika i na  druga, slična radna mjesta u proizvodnji, a sve kako bi se otklonila potreba da se 72 radnika RNS utvrdi viškom.
Najava odluke kojom bi 72 radnika u RNS bila utvrđena viškom više nego ikad zahtijevaju od svih radnika, ali i od svih sindikata i udruga branitelja koji djeluju u RNS i INI, odgovornost, zajedništvo i solidarnost u zaštiti interesa radnika RNS. Prisjetimo se: Stožer za obranu RNS i očuvanje radnih mjesta osnovan je 23. 9. 2014. u prostorijama sindikata u RNS. Sastavljen je od po tri člana svakog od sindikata koji djeluju u RNS (EKN – Sindikat energetike, kemije i nemetala, INAŠ – Sindikat naftne djelatnosti i SING – Sindikat naftnog gospodarstva) te tri člana Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata iz RNS. U takvom je sastavu Stožera Predrag Sekulić izabran za koordinatora. Nažalost, to je zajedništvo i solidarnost, kao što se u prošlosti već više puta pokazalo, grubo narušeno i izigrano upravo od onih koji se riječima, ali ne i dijelom, najviše na isto pozivaju.
To se prije svega odnosi na čelništvo
novoosnovanog sindikata Nova Solidarnost, koji svojim postupcima svakoga dana doprinose slabljenju radničkog pokreta u INI i razbijanju solidarnosti i zajedništva.
Najnoviji primjer toga je njihova privatizacija Stožera i nametanje autokratskog stila vođenja. Valja napomenuti da Stožer nije legitimno preustrojen na način da mu se  priključi  novoosnovani sindikat kao nova  članica i od tog sindikata imenovani  predstavnici. Istovremeno su donijeli i  samovoljnu odluku da ne prihvate legitimno imenovane članove INAŠ-a u njegov rad, iako takvu odluku nisu podržali članovi Stožera imenovani od SING-a i EKN-a. Također su uskratili obavijest članicama Stožera i imenovanim članovima Stožera iz INAŠ-a o zaključcima sa zadnje sjednice Stožera i dogovoru o provođenju nedavnih akcija.
Na taj način doveli su u pitanje osnovnu svrhu utemeljenja Stožera i osnovne postulate demokratičnosti te značajno ugrozili zajedništvo i solidarnost sindikata i udruga u zaštiti interesa radnika RNS. Nije jasno tko sada čini Stožer za obranu RNS,  pojedinci ili predstavnici sindikata i udruga branitelja koji djeluju u RNS? Također nije  jasno kako sada Stožer radi, tko i kako donosi odluke, ima li legitimnog koordinatora, tko su  odgovorne osobe za provođenje akcija te  ima li u konačnici Stožer legitimitet od  članica utemeljitelja Stožera?

INAŠ  DRUGI SINDIKAT PO BROJU CLANOVA U SISAČKOJ RAFINERIJIOvih dana nazivaju nas zabrinuti članovi INAŠ-a iz RNS navodeći kako doživljavaju neugode i prijetnje, jer čelništvo Nove Solidarnosti od njih agresivno zahtijeva učlanjenje u njihov sindikat i ispisivanje iz INAŠ-a, a istovremeno ih uvjerava kako INAŠ više ne djeluje u RNS. S obzirom na navedeno i ovim putem obavještavamo članove u RNS da se radi o  manipulacijama te da Sindikat INAŠ djeluje u RNS, i to i dalje kao drugi sindikat po brojnosti.

NAPAD JE NAJBOLJA OBRANA

Vezano uz pitanje obveze člana u slučaju ispisa iz članstva, čelnici Nove Solidarnosti također su dovodili radnike RNS
u zabludu, iako su znali interne akte INAŠ-a i još dodatno vodili pisanu prepisku s tajnikom INAŠ-a te o tome
dobili
jasnu informaciju. Pristupanje i istupanje iz sindikata je dragovoljno, što nikome ne prijecimo. Međutim, član ima definirana prava i obveze sukladno Statutu, ali i internim aktima i obrascima sindikata. Tako sukladno internim aktima i obrascima INAŠ-a clan ima pravo na niz pogodnosti, ali i obvezu da prilikom prestanka clanstva podmiri sva svoja dugovanja prema sindikatu u cijelosti (odnosi se na ukupni preostali dug prema sindikatu jednokratno). Isto je uobičajeno i u drugim sindikatima. Uskratom te informacije neodgovorno su „ukrali Božic“ dijelu kolega iz RNS, a onda još javno svoju krivicu podmetnuli na tua pleća.

MODERAN SINDIKALIZAM?
Iz dosadašnjeg djelovanja čelništva novog sindikata ne vidimo ništa novog, modernog, solidarnog, a ni demokratskog. Štoviše, vidljivo je da im je cilj pozicioniranje  pojedinaca, da se u tu svrhu koriste  demagogijom, politikantstvom i napadanjem, ali da ne nude rješenja. Bez obzira na sve prijetnje i podmetanja koje vodstvo novog sindikata svakodnevno upućuje INAŠ-u i njegovom čelništvu, mi znamo da radnici INE pamte događanja, jer su i osobno sudjelovali u nizu akcija koje je INAŠ provodio, a sve u  cilju zaštite interesa radnika INE, INE i nacionalnih interesa. Kod donošenja značajnih odluka isto tako pamte da su bili savjetovani i informirani o njima. Pored toga, mnogi naši članovi pamte i uspješno angažiranje INAŠ-a kod zaštite te promicanja njihovih individualnih prava i interesa kako kod poslodavca, tako i slučaju kada im je bila potrebna sudska zaštita. Mi ne želimo ozbiljne teme stavljati u drugi plan i spuštati se na razinu prepucavanja koju svakodnevno viđamo na političkoj sceni, dok cemo objede i klevete rješavati na zakonom i internim aktima predviđen način.
No važno je napomenuti da je osnovna uloga sindikata očuvanje sigurnosti zaposlenja, a što se zasigurno ne može postići izbjegavanjem socijalnog dijaloga. U osnovnu ulogu sindikata također spada i kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, a u tom procesu mogu sudjelovati samo reprezentativni sindikati.
čestitka_2015

 

INAS_Info185