Zaštita radnika

ZAŠTITA RADNIKA

KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

Jedna od osnovnih funkcija sindikata jest zaštita njenih članova u procesu kolektivnog pregovaranja s poslodavcem. Tijekom ovog procesa definiraju se uvjeti rada u određenom društvu, nakon čega se sklapaju kolektivni ugovori. U svom radu INAŠ je sudjelovao u više od 70 procesa kolektivnog pregovaranja prilikom kojih je uvijek radio u korist zaštite prava i interesa svog članstva.

PRAVNA ZAŠTITA I SAVJETOVANJE

Posebnu brigu vodimo o pravnoj zaštiti naših članova, što uključuje besplatno pravno savjetovanje i zastupanje u radnim sporovima. Tijekom godina smo zastupali više od 400 radnika u radnim sporovima, od kojih je 90 posto završilo presudom u korist radnika. Uz zastupanje na sudu sindikat je i kroz druge oblike pravne zaštite ( zahtjev za zaštitu prava, prigovori, očitovanja, mirno rješenje spora ) zastupao više od 1500 članova sindikata.

Za sva pitanja u vezi radničkih prava slobodno se obratite našem pravniku Ivici Pintariću.

Privitak
reCaptcha sitekey is missing