Tijela sindikata

TIJELA SINDIKATA

Sindikat INAŠ organiziran je kroz osam tijela.  Statut INAŠ-a možete pogledati ovdje.

  1. Skupština

Skupština je najviše tijelo Sindikata. Čine ju članovi Skupštine – povjerenici sindikalnih grupa, izabrani po sindikalnim grupama tajnim glasovanjem, imenovani povjerenici sindikalnih grupa verificirani od strane Glavnog povjereništva te predsjednik Sindikata, tajnik i izvršni sindikalni povjerenici, sukladno odrednicama Statuta.

Nadležnosti Skupštine možete pronaći u Statutu Sindikata INAŠ.

  1. Predsjednik Skupštine

Skupštinom Sindikata rukovodi predsjednik Skupštine, koji se bira iz redova članova Skupštine, tajnim glasovanjem na Skupštini.  Po funkciji je član Glavnog i Izvršnog povjereništva.

Nadležnosti predsjednika Skupštine  možete pronaći u Statutu Sindikata INAŠ.

Predsjednik Skupštine INAŠ-a je Zvonimir Bartulović.

  1.  Predsjednik Sindikata

Predsjednik Sindikata zastupa i predstavlja Sindikat prema drugim Sindikatima, prema poslodavcu, tijelima i institucijama vlasti, prema javnosti te svim pravnim i fizičkim osobama. Predsjednik Sindikata bira se između članova Sindikata na Skupštini Sindikata tajnim glasovanjem.  Po funkciji je član Izvršnog povjereništva.

Zadatke predsjednika Sindikata možete pronaći u Statutu Sindikata INAŠ.

Predsjednik Sindikata je Siniša Koritnik.

  1. Glavno povjereništvo

Glavno povjereništvo je najviše tijelo Sindikata između dvije Skupštine. Sačinjavaju ga glavni povjerenici sindikalnih grupa te njihovi zamjenici i predsjednik Skupštine. Predsjednik Skupštine saziva i predsjedava sjednicama Glavnog povjereništva.

Zadatke Glavnog povjereništva možete pronaći u Statutu Sindikata INAŠ.

Popis članova Glavnog povjereništva možete pronaći ovdje.

  1.  Izvršno povjereništvo

Izvršno povjereništvo je izvršno tijelo Glavnog povjereništva i savjetodavno tijelo predsjednika Sindikata. Izvršno povjereništvo nositelj je i predlagatelj svih aktivnosti Sindikata u skladu s usvojenim Programom  rada Sindikata.

Izvršno povjereništvo sačinjavaju: predsjednik Skupštine Sindikata, predsjednik Sindikata i izvršni sindikalni povjerenici. Predsjednik Sindikata saziva sjednice i rukovodi radom Izvršnog povjereništva.

Zadatke Izvršnog povjereništva možete pronaći u Statutu Sindikata INAŠ.

Popis članova Izvršnog  povjereništva možete pronaći ovdje.

  1.  Povjereništvo Sindikalnih grupa

Povjereništvo Sindikalne grupe sačinjavaju izabrani i imenovani povjerenici sindikalne grupe po teritorijalnoj pripadnosti i dijelovima procesa rada. Rad INAŠ-a organiziran je kroz 25 sindikalnih grupa. Povjerenici sindikalne grupe između sebe biraju glavnog povjerenika.

Zadatke, utvrđivanje broja sindikalnih grupa i članova  Povjereništva Sindikalnih grupa možete pronaći u Statutu Sindikata INAŠ.

Sindikalne grupe i popis članova povjerenika Sindikalnih grupa možete pronaći ovdje.

  1. Nadzorni odbor

Skupština Sindikata bira tajnim glasovanjem Nadzorni odbor koji broji pet članova, s time da se na konstituirajućoj sjednici između članova bira predsjednik.

Zadatak Nadzornog odbora je nadzor nad imovinom i financijskim poslovanjem Sindikata. Nadzorni odbor sastaje se najmanje jednom u tri mjeseca, o čemu izvješće podnosi Glavnom povjereništvu i Skupštini Sindikata.

Popis članova Nadzornog odbora možete pronaći ovdje.

  1. Statutarni odbor

Skupština Sindikata bira tajnim glasovanjem Statutarni odbor od pet članova, s time da se na konstituirajućoj sjednici između članova bira predsjednik.

Zadatak Statutarnog odbora je tumačenje odredbi Statuta, razmatranje i predlaganje izmjena Statuta te ocjena usklađenosti donesenih odluka i općih akata sa Statutom. Statutarni odbor sastaje se po potrebi, a o svom radu izvješće podnosi Glavnom povjereništvu te Skupštini Sindikata.

Popis članova Statutarnog odbora možete pronaći ovdje.