Rafinerija nafte Sisak

28 November 2013, Komentari Comments Off on Rafinerija nafte Sisak

Preraspodjela radnog vremena

 

U  Sektoru rafinerije nafte Sisak poslodavac je 9. 7. 2013. godine donio Odluku o preraspodjeli radnog vremena, koja je stupila na snagu 20. 7. 2013. godine. Prema našem mišljenju, navedena Odluka donesena je u suprotnosti s odredbama ZOR-a, ali isto tako i s odredbama Kolektivnog ugovora za INA d.d. Radničko vijeće INA d.d., svojim dopisom od 23. 7. 2013. godine, upozorilo je poslodavca na tu činjenicu i zatražilo od njega da Odluku stavi van snage, ali isto poslodavac nije prihvatio.

Nakon sastanka s radnicima u RNS i usvojenih zaključaka,  sindikat INAŠ je  2. 8. 2013. godine podnio Državnom inspektoratu Zahtjev za nadzor u INA Industriji nafte, a zbog prekršaja opisanih u člancima Zakona o radu. Prema našim informacijama, Državni inspektorat još uvijek provodi postupak, a nakon što isti obavi, obavijestit će nas o poduzetim mjerama. No, bez obzira na mjere koje će biti izrečene za poslodavca i odgovornu osobu poslodavca, aktivnosti koje smo poduzeli dovele su do odluke poslodavca o stavljanju  van snage Odluke o preraspodjeli, a vjerujemo da se takve odluke ubuduće neće ni donositi bez dogovora sa sindikatima.