odluka

Rafinerija nafte Sisak

28 November 2013, Komentari Comments Off on Rafinerija nafte Sisak

Preraspodjela radnog vremena   U  Sektoru rafinerije nafte Sisak poslodavac je 9. 7. 2013. godine donio Odluku o preraspodjeli radnog vremena, koja je stupila […]