INAŠInfo br.186

Kategorija Novosti
29 December 2015, Komentari Comments Off on INAŠInfo br.186
Održan sastanak sindikata i Uprave INE – osigurana sigurnost
zaposlenja u RNS i RNR
Tri reprezentativna sindikata, SING, INAŠ i EKN pokrenuli su inicijativu za sastanak s Upravom s ciljem postizanja prihvatljivog rješenja za radnike koji su zahvaćeni organizacijskim promjenama, osobito u  dijelu Rafinerije nafte Sisak i Rafinerije nafte Rijeka, a koji su utvrđeni kao višak.
Sastanak između predstavnika navedenih sindikata i Uprave održao se 22.12.2015., a rezultirao je zaključkom kojega prenosimo u cijelosti:„Donesene organizacijske promjene s planiranim datumom implementacije za Rafineriju Sisak s 01.02. 2016. i za Rafineriju Rijeka s 01.04.2016. provesti će se u skladu s prethodno donesenim poslovnim odlukama, budući da iste imaju primarno za cilj povećanje  efikasnosti i produktivnosti Ininog rafinerijskog poslovanja.

U dijelu utjecaja navedenih promjena na radno pravni  položaj radnika Rafinerije Sisak i Rafinerije Rijeka, Uprava nalaže da se u što većoj mogućoj mjeri , otkloni potreba za otkazivanjem radnicima i to na  način da se radnicima ponudi raspored rada na druga radna mjesta sukladno njihovim kvalifikacijama,  znanjima i iskustvu te stvarnim poslovnim potrebama  poslodavca unutar INA d.d. kao i društva INA Grupe.
U skladu s time poslodavac će poduzeti sve potrebne radnje uključujući prekvalifikaciju i dokvalifikaciju  kako bi radnici koji su potencijalno obuhvaćeni  predmetnom odlukom o višku mogli preuzeti nova  radna mjesta te u tome nastojanju Poslodavac neće biti ograničen rokovima implementacije predmetnih organizacijskih promjena i poslovnih odluka.“
Ovakav zaključak nakon održanog sastanka ispunio je osnovni cilj sindikata – sigurnost zaposlenja, što ne garantira i zadržavanje postojećih pozicija, odnosno  radnih mjesta.

Kao što je poznato, prethodno je već postignut i  Sporazum za radnike maloprodaje koji je također  osigurao sigurnost zaposlenja, a svi oni radnici kojima postignuto rješenje nije prihvatljivo imaju pravo i mogućnost ne prihvatiti ga, a sukladno Kolektivnom ugovoru, ostvariti pravo na odlazak iz INA-e uz  primjerenu otpremninu.

Također podsjećamo, a o čemu smo vas informirali u zadnjem broju INAŠ Infa, Radničko vijeće INA d.d. dobilo  je u postupak savjetovanja prijedlog Odluke o utvrđivanju kolektivnog viška radnika. Savjetovanje je pokrenuto s ciljem postizanja sporazuma sa socijalnim partnerima o otklanjanju ili smanjenju potrebe za  prestankom rada 3.135 radnika INA d.d. Prijedlog Odluke se odnosio na radnike iz svih dijelova INE, najvećim  djelom na radnike maloprodaje koji s danom 01. 2. 2016. prelaze u INA MS, ali i na radnike Rafinerije nafte Rijeka i Rafinerije nafte Sisak. Negativno očitovanje Radničkog vijeća međutim nije prepreka da poslodavac navedenu odluku donese.

I u ovom slučaju pokazalo se da socijalni dijalog nema alternative, a mi u INAŠ-u primarno ga vodimo uz  iznošenje „sile“ argumenata. Ključna argumentacija koju  smo koristili su zakonski okviri, socijalne i gospodarske  posljedice navedene odluke te njezin utjecaj na radno  pravni položaj radnika, a koju je Poslodavac na kraju u  cijelosti prihvatio.

INAŠinfo_186

footer_info_800