Potpisan Sporazum o operativnom modelu maloprodaje

Kategorija Novosti
30 July 2015, Komentari Comments Off on Potpisan Sporazum o operativnom modelu maloprodaje

Dana 29.07.2015. je potpisan Sporazum koji omogućuje primjenu novog, poslovno održivog modela upravljanja Ininim maloprodajnim mjestima. Sporazum su potpisali predstavnici tri najveća sindikata koja djeluju u Ini (INAŠ – Sindikat naftne djelatnosti, Sindikat naftnog gospodarstva – SING i Samostalni sindikat radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske – EKN) predstavnici Radničkog vijeća Ine, predstavnik INA Maloprodajnih servisa d.o.o. te predstavnici Ine.

Sporazum je rezultat konstruktivnog socijalnog dijaloga i određuje okvir i uvjete novog modela upravljanja maloprodajom u sklopu tvrtke INA Maloprodajni servisi d.o.o. (INA MS)  kao i nužne preduvjete za implementaciju navedenog modela. Tvrtka INA MS dio je INA Grupe i u stopostotnom je Ininom vlasništvu.

Prilikom potpisivanja Sporazuma potpisnici s obje strane su se složili da je dogovoreni model s jedne strane poslovno održiv, a da s druge strane osigurava sigurnost zaposlenja te primjerenu razinu prava radnika unutar INA Grupe koja je potvrđena i odgovarajućim Kolektivnim ugovorom.

Sporazum predviđa da će svim radnicima na Ininim maloprodajnim mjestima biti ponuđen prelazak u novu tvrtku unutar INA Grupe uz kontinuitet staža, materijalna prava prilagođena tržištu rada koja su još uvijek konkurentna primanjima na maloprodajnom tržištu te šestomjesečno obeštećenje razlike plaće.

Kako bi novi model bio poslovno održiv, Sporazumom se naglašava važnost zadržavanja razine kvalitete usluge na maloprodajnim mjestima što je ključni preduvjet realizacije novog modela. Sporazum je dogovoren uz uvjet da dovoljan broj radnika (ne manje od 70%) pređe u novu kompaniju i da kvaliteta usluge na maloprodajnim mjestima značajno ne padne. Paralelno sa Sporazumom dogovoreni su i uvjeti Kolektivnog ugovora koji će se primjenjivati u INA MS.

Sporazum je dostupan na našim intranetskim stranicama.

Potpisivanjem Sporazuma počinju pripreme za implementaciju novog maloprodajnog modela i očekuje se da će, ako se svi potrebni preduvjeti ostvare, INA MS preuzeti na upravljanje prve benzinske postaje u siječnju 2016.

Sporazum ne obuhvaća 60 Ininih benzinskih postaja koje su na osnovi ranijih odluka Uprave predane ili će biti predane na upravljanje poduzetnicima u okviru PSUM modela.

INAŠ – Sindikat naftne djelatnosti
Sindikat naftnog gospodarstva – SING
Samostalni sindikat radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske – EKN
Radničko vijeće Ine
INA Maloprodajni servisi d.o.o.
Uprava Ine