Novosti iz INA grupe

Kategorija Novosti
21 November 2013, Komentari Comments Off on Novosti iz INA grupe

Prenosimo značajnije zabilješke sa sastanaka socijalnih partnera sa Sektorom upravljanja ljudskim resursima

 Zbrinjavanje viška radnika u INA-i

Na upit sindikata postoje li planovi i rade li se pripremne radnje za novi program zbrinjavanja viška radnika u INA-i, o kojemu kruže glasine, poslodavac odgovara da ne postoje pripremne radnje za novi program zbrinjavanja.

 Sektor razvoja rafinerija i marketinga

Na upit sindikata o eventualnim organizacijskim promjenama u Sektoru razvoja rafinerija i marketinga, poslodavac odgovara da su organizacijske promjene u provedbi na razini MOL-a te da nemamo informaciju da li bi se, i u kojem obliku, iste trebale odraziti na INA-u.

Top Računovodstvo Servisi (TRS)

Na upit sindikata da li se dio TRS-a seli u Sisak, predstavnica ljudskih resursa iz TRS-a odgovara da su predstavnici TRS-a bili u Sisku vidjeti prostore i da se kao opcije kod eventualnog preseljenja razmatraju i poslovni prostori u Lovinčićevoj i u Zagrepčanki, a sve uz bitnu napomenu da u ovom trenutku odluke o takvom preseljenju nema. Ukoliko bude ikakvih promjena, i u slučaju saznanja novih informacija, sindikati će biti pravovremeno obaviješteni.

ITR d.o.o.

Na upit sindikata o integraciji društva ITR d.o.o. u INA d.d. ili STSI d.o.o., poslodavac navodi da postoje planovi da će društvo ITR u budućnosti biti integrirano, ali da je integracija još uvijek daleko od realizacije.

 Poslovna jedinica Upravljanje automobilima

 Na upit sindikata planiraju li se organizacijske promjene u poslovnoj jedinici upravljanje automobilima – Sektor upravljanja imovinom i uslugama, na način da se POOL vozila Sisak, Rijeka i Šubićeva zatvaraju te da će radnici biti proglašeni viškom, poslodavac odgovara da se već duže vrijeme planira zamjena voznog parka, koji bi trebao stići početkom iduće godine. Model upravljanja vozilima doživljava promjene zbog toga što ugovor s dobavljačima obuhvaća kompletnu uslugu brige za vozila, što danas nije slučaj. Uslijed toga moguće je da će doći do smanjene potrebe za brojem izvršitelja u PJ upravljanje automobilima, a u kojem slučaju će se nastojati zbrinuti što je više moguće radnika unutar INA-e. Zatvaranje POOL-a vozila u Sisku, Šubićevoj i u Rijeci nije planirano, no kako je liniju Rijeka-Zagreb preuzeo Auto Čavrak d.o.o., moguće je da će biti viška radnika. Poslodavac predlaže sindikatima da potiču radnike u javljanju na interne natječaje.

 Proizvodi INA Maziva

Nastavno na navode sindikata o prodaji asortimana MOL Grupe na Ininim benzinskim postajama, a koji proizvodi i društvo INA Maziva, poslodavac je provjerio navode te odgovara da je prodaja navedenih proizvoda bila sastavni dio pilot programa te da su temeljem istog i proizvodi INA Maziva bili prodavani na MOL-ovim benzinskim postajama. Program više nije u tijeku te roba MOL Grupe više nije u prodajnom asortimanu Ininih benzinskih postaja.