Kolektivni ugovor - Tifon

Kategorija Novosti
29 April 2015, Komentari Comments Off on Kolektivni ugovor – Tifon

14. travnja  2015. potpisan je novi Kolektivni ugovor u Tifonu.

Kolektivni ugovor za Tifon d.o.o., potpisali su poslodavac i sva tri sindikata koja djeluju u Tifonu. Potpisan je na razdoblje važenja od tri godine kao i prethodni.
Trogodišnje razdoblje važenja KU pokazalo se dobro jer su radnici u cijelom tom razdoblju, imali identičnu plaću i materijalna prava bez obzira što je u navedenom razdoblju došlo i do smanjenja prodaje uzrokovano gospodarskom recesijom u RH koja traje već 6 godina.

Uprava je u navedenom razdoblju umjesto eventualnog smanjenja plaće, a što nije moguće bez suglasnosti sindikata, uštede ostvarila racionalizacijom svih ostalih troškova. Na žalost zbog rezultata poslovanja u prethodnom trogodišnjem razdoblju nije bilo mogućnosti niti za povećanjem plaće i ostalih materijalnih prava, a o čemu smo temeljem odredbi  KU, pregovarali s poslodavcem nekoliko puta.

Novi KU zadržao je istu razinu prava, a pojedine odredbe su poboljšane, ali bez povećanja materijalnih prava.

Jedina promjena KU odnosi se na moguću uspostavu varijabilnog dijela plaće, a uvođenjem koje bi se dokinula odredba o dodatku od 0,5% po godini staža.

Za uvođenje varijabilnog dijela plaće formirao bi se poseban budžet u koji bi išla i sredstva predviđena za povećanje plaće po osnovi staža, te dodatna sredstva koja bi osigurao poslodavac, ali bez umanjenja osnovne plaće radnika.

Pravilnik za varijabilni dio plaće usuglasit će se između poslodavca i sindikata tijekom ove godine, a posebno u dijelu utvrđivanja kriterija koje će trebati ispuniti da se ostvari pravo na varijabilni dio plaće. Vjerujemo da će mo kroz korektan socijalni dijalog s poslodavcem osigurati primjenu svega dogovorenog, a da će se kroz poboljšanje gospodarske situacije u RH poboljšati i rezultati poslovanja Tifona te stvoriti pretpostavke za korekciju materijalnih prava radnika Tifona.

7 item(s)