Kolektivni pregovori

11 November 2013, Komentari Comments Off on Kolektivni pregovori

Kolektivni pregovori

Kolektivni ugovor za INA d.d. važi do kraja ove godine, uz produženu primjenu do 31. 3. 2014. godine. Kako se ponovno ne bi dogodilo da novi kolektivni ugovor nemamo do kraja roka njegove produžene primjene, sindikati su uputili  inicijativu za pregovore već krajem rujna. Nakon što je poslodavac inicijativu prihvatio, pregovori su 23. 10. 2013. i započeli.

Prijedlog izmjena koje su dostavili pregovarački odbori sindikata i poslodavca  bitno se razlikuju u iznosima pojedinih materijalnih prava koja se reguliraju kroz KU, a to se prije svega odnosi na visinu otpremnine, troškova prijevoza i nekih dodataka na plaću.

Bez obzira na te razlike, očekujemo postizanje dogovora za novi KU prije isteka njegove produžene primjene, a također i da će se kroz te promjene osigurati individualno vrednovanje učinka radnika.

Inicijativa prema poslodavcu za početak kolektivnih pregovora upućena je u društva INA-e: STSI, TRS, Maziva i Crosco. Nakon završetka pregovora u INA-i, vjerujemo da neće biti većih zapreka da se pregovori u kratkom roku okončaju i u ovim društvima.

Kolektivni ugovor  za Tifon d.o.o. vrijedi još godinu dana. U ovoj se godini nisu stekli uvjeti za povećanje materijalnih prava.

Pregovori za novi Kolektivni ugovor za Plinacro. d.o.o. uspješno su završeni, a potpisivanje se očekuje do kraja ove godine.