INAŠInfo br.187

22 January 2016, Komentari Comments Off on INAŠInfo br.187

IMPLEMENTACIJA INA MS-a
ODGOVORI NA UČESTALA PITANJA

 

Podsjećamo, nastavno na Sporazum koji su u srpnju potpisali sindikati i Radničko vijeće INA d.d., INA d.d. i INA MS, Uprava INE je polovinom studenoga prošle godine donijela odluku o provedbi novog maloprodajnog modela INA MS.

Sukladno odluci, s danom 1. 2. 2016. godine INA MS preuzet će upravljanje benzinskih postaja INE. Iz toga se isključuje 60 BP koje su po prethodnim odlukama poslodavca predane na upravljanje u PSUM model.
Materijalni uvjeti definirani su usuglašenim tekstom budućeg Kolektivnog ugovora za INA MS, a sa kojima ste ranije upoznati.

Radnici koji prelaze u INA MS dobiti će informacije putem regionalnih voditelja o eventualnoj promjeni rasporeda na drugu BP. Novi rasporedi već se dijelom i provode, a biti će dovršeni najkasnije do kraja siječnja 2016. godine. Isto je nužno jer se moraju uravnotežiti omjeri starih i novih radnika po svakoj BP.

 

Radnicima koji nisu prihvatili ponudu za INA MS biti će do 31.01. 2016. osobno uručena Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu u INA, d.d.

Obrazac Izjave kojom radnik izražava svoju volju da li se odriče ili ne odriče od otkaznog roka biti će dostupan radnicima na BP na kojima preuzimaju Odluku o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu u INA, d.d.

Radnicima koji su odsutni zbog opravdanih razloga (bolovanje i sl.) Odluka o otkazu bit će dostavljena poštom na kućnu adresu, a ukoliko se žele odreći otkaznog roka mogu sami sastaviti Izjavu (članovi INAŠ-a mogu se za sastavljanje obratiti u INAŠ) i istu hitno dostaviti poslodavcu.

Radnik uz potpisivanje primitka Odluke o otkazu treba obavezno naznačiti i datum primitka dokumentacije na za to predviđenoj potpisnoj listi.

Ukoliko se želi odreći otkaznog roka, radnik treba potpisanu Izjavu predati predstavniku Poslodavca koji mu je uručio Odluku o otkazu.

U ODLUCI O POSLOVNO UVJETOVANOM OTKAZU UGOVORA O RADU U INA, d.d. BITI ĆE NAZNAČENO:

 

 • – poslodavac donosi Odluku o poslovno
  uvjetovanom otkazu ugovora o radu (ime i
  prezime radnika) ) u INA, d.d.

 

 • – radnik ima pravo na otkazni rok, koji
  počinje teći dostavom Odluke

 

 • – točno vremensko trajanje otkaznog roka
  (broj mjeseci i tjedana), a koje pravo je
  definirano Kolektivnim ugovorom INA, d.d.
  s obzirom na neprekidan rad radnika kod
  poslodavca u trenutku donošenja Odluke

 

 • – na zahtjev poslodavca, radnik prestaje
  raditi i nije dužan dolaziti na posao za
  vrijeme trajanja otkaznog roka, a za to
  vrijeme pripada mu naknada plaće i sva
  ostala prava kao da je radio do isteka
  otkaznog roka, osim prava na troškove
  prijevoza na posao i s posla

 

 • – radnik ima pravo na otpremninu koja se
  određuje sukladno primjenjivim propisima i
  s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog
  trajanja radnog odnosa kod poslodavca na dan prestanka radnog odnosa

 

 • – ako se radnik odmah nakon uručenja
  otkaza u cijelosti ili djelomično odrekne
  otkaznog roka, bit će mu uz otpremninu, za
  svaki cijeli mjesec neiskorištenog pripadajućeg otkaznog roka, isplaćen i dodatni iznos u visini prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu (plaća za obavljeni rad i naknada kao da je radio bez jednokratnih bonusa, oporezivih
  materijalnih prava, oporezivih primitaka u naravi)

 

 • – otpremnina će se isplatiti u roku od 30 dana
  od dana prestanka radnog odnosa

POJAŠNJENJA:

Kolektivni ugovor za INA, d.d. je i dalje na snazi te ima produženu primjenu do potpisivanja novog, a najduže do 31.3.2016. godine.

Pregovori o izmjenama Kolektivnog ugovora su u tijeku.

Isplata dodatnog iznosa (u slučaju da se radnik u cijelosti ili djelomično odrekne otkaznog roka) podrazumijeva isti bruto iznos isplate plaće koji je utvrđen kao naknada plaće za slučaj da se ne odriče otkaznog roka.

Ako se radnik ne odrekne otkaznog roka on po isteku otkaznog roka dobiva otpremninu po Kolektivnom ugovoru za INA,d.d. koji će biti na snazi na dan isteka otkaznog roka kada se raskida ugovor o radu.

Za sva dodatna pojašnjenja, upite ili savjetovanja članovi INAŠ-a mogu se obratiti svojim sindikalnim povjerenicima ili direktno u ured INAŠ-a na niže navedene kontakte.


Null

ORIGINALNI INAŠINFO