INAŠInfo br.181.

24 February 2015, Komentari Comments Off on INAŠInfo br.181.

Poštovane kolegice i kolege Regije Zagreb,

Dana 20. 02. 2015. radnici Regije Zagreb dobili su i drugu obavijest od strane direktora Sektora maloprodaje i marketinga, Davora Peruška, iniciranu INAŠInfom od 17.02.2015. Iako se u dopisu poziva na svrhu što kvalitetnije komunikacije od strane poslodavca prema radnicima, ponovo se iznose netočni i krajnje nepotpuni podaci.
Uvodno želimo podsjetiti da je u tijeku sudska tužba i proces koji je INAŠ pokrenuo prošle godine, a kojim se traži utvrđivanje ništetnosti Odluka vezanih uz uključivanje poduzetnika u INA maloprodajnu mrežu. Isto smo podnijeli na osnovu pravnih mišljenja koja ukazuju da je Pilot projekt postanite poduzetnik i model uključivanja poduzetnika u INA maloprodajnu mrežu nesukladan pozitivnim zakonskim propisima RH, Statutu INE i Ugovoru o međusobnim odnosima dioničara INE.
U obavijestima prema Radničkom vijeću poslodavac navodi da će svim radnicima Regije Zagreb omogućiti prelazak na rad kod novog poslodavca. Stoga, ma kako to bilo formulirano, ovo je JE PONUDA POSLODAVCA ZA ODLAZAK IZ INE.
Kako i pod kojim uvjetima to Vam u obavijestima nije rečeno. Međutim, to znači da Vam INA nudi „sporazumni“ raskid radnog odnosa s Inom i prihvaćanje novih ugovora kod tzv. „poduzetnika“. Pri tome, iako se poslodavac poziva na potpune informacije, također Vas ne informira o bitnim odredbama raskida ugovora niti novog ugovornog odnosa.
Nije navedena informacija da će oni radnici koji eventualno potpišu izjavu (Suglasnost za prikupljanje podataka ) dobiti na ponudu Ugovor o radu na određeno vrijeme, u pravilu od 1-3 mjeseca sa 40% manjom plaćom i to uz uvjet da će prije „sporazumno“ raskinu ugovor o radu s Inom. „Sporazumni raskid“ znači da se odričete otpremnine po Kolektivnom ugovoru uz obeštećenje, pa ma što to značilo, a koje je u cijelosti oporezivo i višestruko manje od iznosa otpremnina.
Svrha prikupljanja osobnih podataka je izrijekom navedena – da se isti dostave partnerima koji će nakon toga radnicima INE dostaviti ponudu za nastavak radnog odnosa.
Međutim, poslodavac nije utvrdio kolektivni višak radnika pa nema osnove za ustupanje radnika drugom poslodavcu na način kako to trenutno pokušava. Iz navedenog je lako zaključiti da poslodavac želi stvoriti klimu kako bi radnici ugovore o radu sa Inom raskidali „sporazumno“, odnosno sa što manje troška za poslodavca.
Poslodavac se poziva na članak 12. stavak 5. Kolektivnog ugovora neosnovano, iako nije donio odluku o ustupanju poslova, već je sklopio pravni posao prepuštanja na upravljanje dijela maloprodajne mreže.
Sindikat INAŠ podnio je 20.02.2015. Inspektoratu rada Zahtjev za provedbu nadzora u INA d.d., a odnosi se na postupanja u Regiji Zagreb, jer držimo da je takvo postupanje u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima RH.

Sindikati su 20.01.2015. podnijeli inicijativu za novim pregovorima, a cilju pronalaženja dogovorno prihvatljivog i najboljeg modela poslovanja Inine maloprodajne mreže za radnike i Društvo u sustavu Ine, jer drže da je model uključivanja poduzetnika u INA maloprodajnu mrežu suprotan interesima radnika, a i kompanije.
U obavijesti je iznesena i neutemeljena tvrdnja da je poslodavac 27.01.2015. proslijedio odgovor na inicijativu sindikata o pristupanju novim pregovorima za maloprodaju, jer isto nije proslijedio i INAŠ-u.
Ako se poziva na datum koji navodi da je poslan dopis, a isti je uputio Sektor upravljanja ljudskim resursima (SULJR), onda je direktor Peruško trebao navesti i informaciju da je SULJR sindikatu INAŠ navedeni odgovor poslodavca proslijedio tek 19.02.2015., a ne 27.01.2015. Isto s obrazloženjem kako je došlo do propusta u prethodnom prosljeđivanju, a zbog čega ga INAŠ nije dobio.
Stoga nije bilo moguće u roku od jednog dana odgovoriti na zahtjev iz dostavljenog odgovora te očekujemo da ćemo ga ćemo ga od strane sva tri sindikata dostaviti poslodavcu ovih dana.
Zaključno, neovisno o ovom propustu poslodavca, koje nije od utjecaja na daljnji tijek pregovora, prije svega izražavamo zadovoljstvo da je predmetni odgovor poslodavca uslijedio i da je poslodavac izrazio spremnost na prihvaćanje inicijative za nove pregovore u cilju pronalaženja dogovorno prihvatljivog modela maloprodajnog poslovanja.
S obzirom na izraženu otvorenost sindikata i poslodavca za novim pregovorima i pokretanje procedure imenovanja pregovaračkog odbora od strane poslodavca nadamo se da ćemo u skoro vrijeme, na zadovoljstvo obje strane, radnika i kompanije započeti i ostvariti konstruktivan i uspješan socijalni dijalog.

info_footer