INAŠInfo br. 180.

Kategorija Novosti
17 February 2015, Komentari Comments Off on INAŠInfo br. 180.

Poštovane kolegice i kolege,

Direktor Sektora maloprodaje i marketinga, Davor Peruško, dostavio Vam je obavijest o nastavku projekta uključivanja poduzetnika u INA maloprodajnu mrežu te davanju dodatnih 9 benzinskih postaja Regije Zagreb na operativno upravljanje odabranim poduzetnicima tijekom ožujka 2015.

Direktor se poziva na odluku iz koje je isključio bitne dijelove (time stvara zabludu u razumijevanju) i na pozitivne pokazatelje rezultata provedbe „pilot“ projekta iako isti ne postoje. „Pozitivni“ pokazatelji vidljivi su samo u segmentu smanjenja plaća radnika koji rade na 17 benzinskih postaja „pilota“, a koje su i do 40 % manje od iznosa plaće koju imaju radnici INE na istom radnom mjestu te radnom statusu sa neodređenog na određeno vrijeme. Isto se ne odnosi na povećanje količinske prodaje derivata i robe široke potrošnje i/ili smanjenje operativnih troškova.

Poslodavac nije donio odluku o ustupanju poslova prodavača na BP i poslova voditelja BP već odluku o uključivanju poduzetnika u INA maloprodajnu mrežu te se nema osnove pozivati na članak 12. stavak 5. Kolektivnog ugovora. Slijedom navedenog nema ni osnove da se radnicima nudi prelazak na rad kod novog poslodavca.

Takvo postupanje je u suprotnosti i sa Zakonom o zapošljavanju i posredovanju pri zapošljavanju. Direktor Peruško na takvo, po našem mišljenju nezakonito postupanje, poziva voditelje BP i još im prijeti da ako ne postupe po tom njegovom zahtjevu čine težu povredu radne obveze što za posljedicu može imati otkaz ugovora o radu.

Isto je i u suprotnosti sa Etičkim kodeksom INA Grupe jer stvara prijeteću radnu okolinu, a radnike uznemirava i ometa u radnom učinku.

Poslodavac u privitku obavijesti dostavlja Izjavu o suglasnosti za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka radnika, a u svrhu dostavljanja ponude za zapošljavanje od strane „partnera“ kod kojeg je radnik zainteresiran za nastavak radnog odnosa.

Isto se nudi radnicima koji jesu u radnom odnosu u INI i nisu proglašeni viškom pa je takva ponuda pravno neosnovana. Evidentno je da se ovdje radi o nelegalnom posredovanju u zapošljavanju, a za što INA nije registrirana.

Dodatno, radnici bi se trebali izjasniti o svojoj zainteresiranosti za odlazak iz INE i nastavak radnog odnosa kod “partnera“, a bez ikakve informacije o bitnim odredbama tog ugovornog odnosa – visina plaće, vrsta radnog odnosa (radni odnos na neodređeno/određeno), što držimo nemoralnim, nekorektnim i neposlovnim.

Sindikati do ovog trenutka još uvijek nisu upoznati sa ovom informacijom od strane poslodavca, a Radničkom vijeću informacija je dostavljena tek jučer oko 14 sati. Od poslodavca očekujemo i odgovor na inicijativu o pristupanju novim pregovorima u cilju pronalaženja dogovorno prihvatljivog i najboljeg modela poslovanja maloprodaje za radnike i za Društvo u sustavu Ine.

Na osnovu navedenog INAŠ predlaže svim radnicima na BP koje se daju na upravljanje „poduzetnicima“ kao i svim radnicima na BP u Regiji Zagreb da ne ispune ovu ponuđenu izjavu.

S obzirom na sve navedene činjenice, tražiti ćemo potpunu informaciju od poslodavca i pokrenuti postupak prema inspekciji rada te zahtijevati da se ovo, po našem mišljenju, nezakonito postupanje poslodavca zaustavi i sankcionira.

O svim daljnjim aktivnostima i dostupnim nam informacijama biti ćete obaviješteni.

info_footer