INAŠ Info br. 184

Kategorija Novosti
19 October 2015, Komentari Comments Off on INAŠ Info br. 184

bp_info

PREDRAG SEKULIĆ OPOZVAN S FUNKCIJE IZVRŠNOG POVJERENIKA INAŠA, MERLINO KOREN ISKLJUČEN IZ CLANSTVA

Predrag Sekulić, izvršni povjerenik INAŠ-a na današnjoj je sjednici Glavnog povjereništva INAŠ-a opozvan sa dosadašnje funkcije izvršnog povjerenika, dok je Merlino Koren, glavni povjerenik INAŠ-a za sindikalnu grupu RNS, isključen iz članstva. Glavno povjereništvo ovu odluku donijelo je zbog činjenice da kolega Sekulić nije provodio povjerene mu zadatke i odluke Izvršnog i Glavnog povjereništva INAŠ-a i da je djelovao i javno istupao suprotno odlukama tijela INAŠ-a te iskazanoj referendumskoj volji i interesima radnika u segmentu maloprodaje. Glavno povjereništvo donijelo je odluku o isključenju iz članstva kolege Merlina Korena, glavnog povjerenika za sindikalnu grupu Rafinerije nafte Sisak. Razlog isključenja je djelovanje suprotno odlukama Izvršnog i Glavnog povjereništva INAŠ-a, a protiv interesa i referendumom iskazane volje radnika maloprodaje. Osim navedenog, Koren je svojim
javnim istupima i putem društvenih mreža grubo vrijeđao dostojanstvo i ugled sindikata i članova tijela INAŠ-a te djelovao suprotno općim interesima sindikata i njegovih članova.

INA MS ili PSUM?

Kao što već svi dobro znamo INA je polovinom 2013. godine započela s uvođenjem PSUM modela u segmentu maloprodaje  kojim zainteresiranim poduzetnicima daje BP na operativno upravljanje. Poznato je i da se primjena PSUM modela provodi unatoč oštrom protivljenju Sindikata i Radničkog vijeća INE. Sindikalnim prosvjedima i drugim aktivnostima koje je inicirao i provodio INAŠ sa ili bez podrške ostalih sindikata i udruga odgađali smo umanjenje primanja radnika u maloprodaji čak četiri godine.

Kako je upornim uvođenjem PSUM-a poslodavac pokazao da nije odustao od svoje namjere da smanji troškove za plaće i unaprijedi kvalitetu usluge u maloprodaji, sindikati su podnijeli zajedničku inicijativu za pregovore. Konsenzusom sva tri sindikata i Radničkog vijeća te pregovorima sindikata s poslodavcem željeli smo iznači poslovno održiv model upravljanja maloprodajnim mjestima u okviru INA Grupe, znajući da je to jedini način da se zaustavi daljnje uvođenje PSUM-a. I to kako bi radnicima sačuvali sigurnost radnih mjesta, kontinuitet radno pravnog statusa i staža, radna i socijalna prava.

Iako snižena, a što je svim dionicima tijela sindikata i članovima Radničkog vijeća bilo iznimno teško za prihvatiti, materijalna prava radnika u dogovorenom modelu INA MS daleko su bolja od onih koje bi imali kroz model PSUM-a. Ovim modelom radnici ne dobivaju otkaze već, paralelno uz Sporazum kojim se utvruje prestanak radnog odnosa u INA d.d., dobivaju i ponudu novog ugovora za članicu INA Grupe – INA Maloprodajni servisi d.o.o. koja je u 100% vlasništvu INA d.d.

Svaki radnik imao je saznanja o dogovorenim materijalnim i radnim pravima u INA MS-u te je odlučivao individualno o dostavljenoj ponudi i u odnosu na osobne okolnosti donosio svoju odluku. Uz ovaj Sporazum, sindikati su usuglasili i nacrt budućeg Kolektivnog ugovora koji bi se primjenjivao u INA MS od 1. veljace 2016. godine. Navedenim aktima dogovorena je sigurnost zaposlenja, kontinuitet staža, šestomjesecno obeštečenje razlike plaće, a Kolektivnim ugovorom za INA MS materijalna i radna prava radnika

DOGOVOR SVA TRI SINDIKATA, RADNICKOG VIJECA I REFERENDUM

Bitno je istaknuti da je odluka o novom maloprodajnom modelu INA MS donesena konsenzusom sva tri sindikata i Radničkog vijeca, čiji je predsjednik bio Predrag Sekulić. U tijelima sva tri sindikata sudjeluje gotovo 100 članova. U Radničkom vijeću sudjeluje 25 članova te je odluka o potpisivanju Sporazuma o modelu INA MS donesena i uz glas ZA kolege Sekulića kao predsjednika Radničkog vijeća. Odluku je na tijelima sindikata INAŠ također donijelo 30-tak članova, uz Sekulićev glas ZA na Izvršnom povjereništvu pa danas zbunjuju njegovi negativni stavovi. Tim više što nije predložio niti jedno drugo rješenje za obranu od modela PSUM. Nakon dovršetka pregovora, a prije samog potpisivanja Sporazuma vodstvo sindikata INAŠ pozvalo je članove s maloprodajnih mjesta da sami izraze svoj stav o potpisivanju Sporazuma. Na temelju rezultata provedenog referenduma 71,03% od članova koji su se odazvali referendumu, izjasnilo se ZA potpisivanje Sporazuma te je INAŠ, s ostalim socijalnim partnerima, pristupio njegovom potpisivanju.

U nagloj promjeni stava kolege Sekulića i neprimjerenoj komunikaciji kolege Korena možemo iščitati samo potrebu da grubo zanemarujući jedan dio radnika INE pokušavaju stvoriti plodnu podlogu za sindikalnu borbu vezanu uz RNS, a sebe prikazati kao jedine bez kompromisne borce za radnička prava. Međutim, želje su jedno, a mogućnosti drugo, pa tako ni oni nisu ponudili, a niti su mogli ponuditi rješenje niti metode borbe, a kojima bi radnicima maloprodaje osigurali sigurnost zaposlenja i opstanak unutar INA,d.d. sa istim materijalnim pravima. Kolega Sekulić obnašao je funkciju izvršnog povjerenika sindikata INAŠ za sisačku regiju u posljednjih godinu i pol te je, kao i svi drugi profesionalni sindikalni povjerenici, na temelju Kolektivnog ugovora za INA d.d. puno radno vrijeme radio isključivo sindikalne poslove. Iako je njegovo mjesto rada u RNS, njegov posao je bio zaštita clanova INAŠ-a i drugih radnika iz svih dijelova, organizacijskih cjelina INE i društava INA Grupe te drugih društava u kojima djelujemo na toj regiji i šire, što je zanemario, a ne samo onih zaposlenih u sisačkoj rafineriji.

SOLIDARNOST SVIH ČLANOVA

Međusobna solidarnost članova INAŠ-a iz RNS, maloprodaje, poslovnih funkcija INE, društava INE te društava u kojma djelujemo izvan INE bila je uvijek uzajamna, a danas je i nužnija. Iako u svom sastavu INAŠ ima veliki broj članova iz maloprodaje ima ih značajan broj i u drugim dijelovima INE te u RNS. Snažnu logističku potporu Stožeru za obranu RNS dali su upravo članovi i vodstvo sindikata INAŠ.

Inina maloprodaja imala je posljednjih godina mnoge bitke i ovim Sporazumom pronašla je model za opstanak u  sustavu INE kroz model INA MS. RNS također je vodila bitke, a nove bitke za opstanak Ininih rafinerija tek nas očekuju. Tu moramo pokazati sindikalnu snagu i solidarnost koristeći sve metode sindikalne borbe u skladu sa zakonom. Isto tako i za opstanak INE kao samostalne, vertikalno organizirane naftne kompanije te zaštitu interesa svih radnika INE i nacionalnih interesa. Ali ne smijemo dozvoliti da se žrtvuje bilo koji dio Ine na račun drugog dijela. Maloprodaja sada ima svoju šansu, mora je iskoristiti i nema mogućnosti za popravni ispit. Ovo je za Ininu maloprodaju bitka biti ili ne biti. Sutra će to biti neka druga bitka i svi je moramo zajedno voditi i dosljedno provoditi.

INAŠ drži da je samovoljna odluka kolege Sekulića da napusti mjesto predsjednika RV-a ishitrena i loša.  Razumijemo i znamo da nije lako nositi taj teret i da je za ovaj posao potrebno puno mudrosti, znanja i iskustva. Možemo razumjeti i da se kolegi Sekuliću teško odvojiti od partikularnih interesa RNS, ali kao izvršni povjerenik INAŠ-a, a osobito kao predsjednik Radničkog vijeća INE to je morao prevladati, istim žarom zastupati sve radnike INE i djelovati u ostvarenju osnovnog poslanja u zaštiti radnika – sigurnosti zaposlenja. I dosljedno provoditi, kao  prvi među jednakima, demokratski donesene odluke Radničkog vijeća INE, a kao član tijela INAŠ-a, odluke njegovih tijela. Osnovni princip demokracije, pa tako i u sindikatu je poštivanje odluka tijela i glas većine, a osobito glas  radnika. Čelnicima sindikata dužnost je provoditi iskazanu volju radnika i provoditi odluke tijela, a oni koji nemaju  tu sposobnost provode samovolju i na taj način slabe snagu sindikata.

KADA MOŽEMO OCEKIVATI POSLOVNU ODLUKU UPRAVEsolid_1

Službenu informaciju o postotku prihvacanja ugovora za INA MS još nemamo te ih očekujemo tijekom slijedećeg tjedna. Ukoliko je više od 70% radnika zaposlenih na  maloprodajnim mjestima prihvatilo prijeći na rad u INA MS, INA će donijeti poslovnu odluku o ustupanju operativnog upravljanja poslovanjem maloprodajnih mjesta društvu
INA MS u 100% vlasništvu INE, sukladno Sporazumu. Isto tako INA zadržava pravo da i u slučaju manjeg postotka od 70% donese poslovnu odluku o modelu INA MS.

Nadamo se da ova situacija nejednakih iskazivanja stavova od strane navedenih kolega i destruktivno djelovanje pojedinih radnika INE neće negativno utjecati na postotak prihvaćanja te da isto nece biti razlogom raskida  Sporazuma i nastavka PSUM-a. Službenu informaciju o postotku prihvaćanja očekujemo slijedeći tjedan, a najkasnije do kraja mjeseca i odluku Uprave.

info_footer